• (068) 389-76-67

Зміна засновників ТОВ

Вартість зміни засновника ТОВ: від 1200 грн. *
Строк зміни засновника юридичної особи: 1-2 робочі дні.

Зміна складу засновників ТОВ такий же закономірний процес як і зміна директора або зміна місцезнаходження юридичної особи. Аналіз положень чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що зміна засновників товариства відбувається з власної ініціативи учасника (засновника) або обставин, що не залежать від його волі. Цивільний кодекс передбачає наступні підстави для зміни засновників ТОВ:

1Відчуження частки в статутному капіталі товариства. Перехід права власності на відчужувану частку від одного учасника (засновника) до іншого оформляється договором купівлі-продажу, міни, дарування. Слід одразу зазначити, що учасник може відчужити частку (частину частки) виключно у розмірі котра ним вже сплачена. Продаж корпоративних прав учасником здійснюється за ціною, котра може бути більшою, меншою або тотожною номінальній вартості частки, що відчужується.

2Вихід учасника з ТОВ. Вихід учасника - це добровільна ініціатива учасника спрямована на припинення правовідносин між ним та юридичною особою. Право на вихід з товариства з обмеженою відповідальністю є немайновим правом учасника, тому положення статуту, що будь-яким чином обмежують чи забороняють учаснику вийти з товариства є нікчемними з моменту підписання. Зміна засновників шляхом виходу з товариства з обмеженою відповідальністю має наслідком зменшення статутного капіталу. Відповідно до ст. 144 ЦК України, товариство зобов'язане повідомити кредиторів про зменшення статутного капіталу.

3Виключення учасника з ТОВ. Законодавство чітко передбачає підстави виключення учасника з товариства, зокрема: вчинення учасником дій, що перешкоджають досягненню цілей товариства та/або систематичне не виконання та/або неналежне виконання ним обов'язків учасника (бездіяльність). Проте ЦК України та Закон "Про господарські товариства" не містять жодних положень, що саме слід розуміти під діями чи бездіяльністю учасника товариства. Тому вищезазначені підстави для виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю належать до оціночних понять та в кожній конкретній ситуації повинні враховувати поведінку учасника, мотиви та форму вини, наслідки тощо.

4Смерть учасника товариства. Відповідно до ст. 55 Закону України "Про господарські товариства", у разі смерті учасника, його правонаступники мають переважне право вступу до товариства. Проте статутом ТОВ може бути передбачена заборона на вступ до нього спадкоємців. У такому разі, товариство зобов'язане видати спадкоємцю частку у грошовій або натуральній формі, вартість якої визначається на день смерті учасника.

Документи та відомості необхідні для зміни засновників ТОВ:

 1. Виписка з ЄДР.
 2. Примірник Статуту у старій редакції.
 3. Два примірника нової редакції Статуту.
 4. Документ, що підтверджує факт зміни засновників ТОВ (договір купівлі-продажу корпоративних прав, заява учасника про вихід з товариства).
 5. Протокол реєстрації учасників.
 6. Протокол загальних зборів ТОВ.
 7. Реєстраційна картка форма 3.
 8. Доручення на проведення реєстраційних дій.
 9. Відомості про нового засновника.
 10. Відомості про новий розподіл часток серед учасників товариства.

Вказаний перелік документів може змінюватися залежно від конкретної ситуації.

Послуга із зміни засновників ТОВ включає:

 1. Надання консультацій щодо порядку зміни засновників, вимог до документів та їх переліку.
 2. Підготовку необхідних документів (протоколів, статуту, доручення, договору, реєстраційної картки форма 3, заяви тощо).
 3. Супровід замовника при оформленні установчих документів у нотаріуса.
 4. Подачу документів до реєстраційної служби.
 5. Подачу документів до підрозділів Державної фіскальної служби.
 6. Сплату реєстраційного збору.

Документи котрі отримає замовник:

 • Протокол загальних зборів ТОВ про зміну засновників.
 • Стару та нову редакції статутів з відміткою державного реєстратора.

* - ціна вказана без урахування послуг нотаріуса