• (068) 389-76-67

Зміна назви підприємства в Києві

Вартість зміни найменування юридичної особи: 1000 грн. *
Строк зміни назви юридичної особи: від 3 робочих днів.

Зміна назви (найменування) юридичної особи дуже відповідальний крок, котрий потребує клопітливої роботи. Це пов'язано з тим, що відомості про найменування юридичної особи зазначаються в установчих документах, Виписці з ЄДР, відомостях з ЄДРПОУ, дозволі, ліцензії тощо. Окрім того, зміна назви підприємства потребує перереєстрації платником ПДВ та / або платником єдиного податку, знищення старої та виготовлення нової печатки.

Зміна назви юридичної особиПри виборі найменування юридичної особи та підготовці статуту потрібно дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог. Вимоги до назви юридичної особи передбачені Наказом Міністерства юстиції України № 368/5 від 05 березня 2012 року "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки". Зазначений наказ визначає правила написання найменування юридичної особи, містить вичерпний перелік символів та розділових знаків, що можуть використовуватися при написанні найменування юридичної особи відповідної організаційно-правової форми.

Назва юридичної особи є невіддільною ознакою юридичної особи та може відображати напрямок її діяльності. Найменування юридичної особи включає організаційно-правову форму та її власну назву. Законодавство забороняє державну реєстрацію юридичної особи з тотожним найменуванням. Так, наприклад, якщо при державній реєстрації ТОВ "ІСТ СЕРВІС" буде встановлено, що підприємство з тотожним найменуванням (ТОВ "ІСТ СЕРВІС") вже зареєстровано, засновнику буде відмовлено у проведенні реєстраційних дій. Одночасно з тим, законодавство не містить заборони щодо реєстрації юридичної особи з тотожною назвою, але іншої огранізаційно-правової форми господарювання, наприклад приватного підприємства. Для перевірки унікальності найменування юридичної особи можна скористатися безкоштовним сервісом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок зміни назви юридичної особи

У першу чергу потрібно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про господарські товариства" товариство зобов'язане на протязі 3 днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію товариства, для внесення необхідних змін до статуту та ЄДР.

Прийняття рішення про зміну назви юридичної особи

Прийняття рішення про зміну найменування юридичної особи належить до виключної компетенції вищого органу управління юридичної особи. У товаристві з обмеженою відповідальністю вищим органом управління є Загальні збори учасників, а у приватному підприємстві - власник. Зважаючи на вимоги закону, а саме положення ст. 7 Закону України "Про господарські товариства", директор ТОВ або уповноважений представник зобов'язаний звернутися до державного реєстратора або нотаріуса у триденний строк з дати оформлення протоколу загальних зборів учасників товариства. Наслідком пропущення вказаного строку може служити відмова у проведенні державної реєстрації змін до установних документів. Оскільки приватне підприємство не належить до господарських товариств, тому 3-денний строк щодо подачі документів можна проігнорувати.

Подача документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" документи пов'язані з зміною назви юридичної особи з 01 січня 2016 року, за вибором заявника, можна подати державному реєстратору або нотаріусу. Відповідно до вищевказаного Закону для державної реєстрації зміни найменування юридичної особи реєстратору (нотаріусу) потрібно надати наступні документи:

 1. Статут товариства з обмеженою відповідальністю. З 01 січня 2016 року статут юридичної особи подається в одному примірнику та виключно в новій редакції.
 2. Протокол Загальних зборів (рішення власника для Приватного підприємства).
 3. Довіреність на представництво інтересів юридичної особи в державних органах.
 4. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 5. Документ (квитанція, платіжне доручення), що підтверджує сплату адміністративного збору. В 2016 році розмір адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів складає 410 грн.

Протягом 24 годин з моменту отримання документів реєстратор вносить відомості про зміну назву юридичної особи до Єдиного державного реєстру. Через день оновлену Виписку з ЄДР можна отримати у реєстратора або скачати з сайту ЄДР скориставшись кодом доступу, котрий зазначається в описі документів.

Перереєстрація платником ПДВ

Відповідно до положень Податкового кодексу України, у разі зміни найменування юридичної особи платника податку на додану вартість, такий платник податку зобов'язаний перереєструватися платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли відбулась зміна назви юридичної особи, шляхом подачі до контролюючих органів реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форма 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація". Платники єдиного податку також зобов'язані повідомити контролюючі органи про зміну назви підприємства шляхом подачі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Крім того, потрібно отримати оновлену довідку статистики, надати новий пакет документів до банківської установи, в котрому відкрито рахунок. Крім того, відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" зміна найменування юридичної особи служить підставою для переоформлення ліцензії.

Отож, порядок проведення зміни найменування юридичної особи в Києві досить складний процес для пересічного громадянина, а головне, такі зміни потрібно провести у передбачені чинним законодавством строки. Звернувшись до нас за юридичною допомогою, Ви отримаєте професійну консультацію та швидке вирішення вказаного питання.

Документи необхідні для зміни назви підприємства

Для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи замовнику необхідно надати наступні документи та відомості:

 1. Статут підприємства у старій редакції.
 2. Протокол Загальних зборів учасників про зміну назви компанії.
 3. Доручення від директора.
 4. Відомості про нову назву підприємства.
 5. Відомості про реєстрацію платником ПДВ.
 6. Відомості про реєстрацію платником єдиного податку.
 7. Відомості про керівника та головного бухгалтера підприємства.

Послуга із зміни назви юридичної особи включає:

 1. Надання консультації щодо порядку зміни назви юридичної особи, вимог до документів та їх переліку.
 2. Підготовку всіх необхідних документів (протоколу, статуту, доручення, заяви, запитів тощо).
 3. Супровід замовника під час нотаріального засвідчення підписів учасників на установчих документах.
 4. Подачу документів до реєстраційної служби.
 5. Подачу документів до податкової інспекції.

Перелік документів, котрі отримає замовник:

 1. Виписку з ЄДР.
 2. Протокол загальних зборів (рішення власника Приватного підприємства).
 3. Статут підприємства у новій редакції.
 4. Оновлені відомості з ЄДРПОУ (довідку статистики).
 5. Новий Витяг з реєстру платників ПДВ - за домовленістю.
 6. Новий Витяг з реєстру платників єдиного податку - за домовленістю.
 7. Нову печатку - за домовленістю.

* - без урахування послуг нотаріуса за засвідчення підписів учасників на установчих документах товариства.