• (068) 389-76-67

Зміна юридичної адреси. Зміна місцезнаходження юридичної особи платника ПДВ в Києві та області

Вартість зміни місця реєстрації юридичної особи у межах міста Києва: 1000 грн. *
Вартість зміни місця реєстрації юридичної особи у межах Київської області: за домовленістю сторін*
Строк зміни місцезнаходження юридичної особи: 2-3 робочі дні з моменту отримання документів (без перереєстрації підприємства платником ПДВ та / або платником єдиного податку).

В ході здійснення господарської діяльності підприємства (ПП, ТОВ) іноді виникає необхідність у зміні юридичної адреси. Зміна місцезнаходження юридичної особи - це досить трудомісткий процес, який вимагає не тільки відповідних знань у сфері перереєстрації підприємства, але і дотримання передбачених чинним законодавством строків. Слід зазначити, що "юридична адреса підприємства" та "місцезнаходження юридичної особи" - це терміни, що мають тотожні значення та означають фактичне розташування офісу чи виробництва, з якого керівництво здійснює щоденне керування діяльністю підприємства, здійснює облік та управління.

Місцезнаходження юридичної особи визначається учасниками товариства та зазначається в установчих документах. Відповідно, зміна місцезнаходження юридичної особи ТОВ в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці або ж перехід до іншої адміністративно-територіальної одиниці (району або міста) передбачає внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо ТОВ діє на підставі модельного статуту, то вносити зміни до статуту не має необхідності, оскільки, по-перше, в модельному статуті ТОВ не зазначається місцезнаходження юридичної особи, а по-друге, вносити зміни до модельного статуту ТОВ може лише Кабінет Міністрів України.

Найчастіше зміна адреси юридичної особи відбувається у наступних випадках:

 1. Зміна місця проживання засновника (учасника), за адресою якого зареєстроване підприємство.
 2. Пролонгація договору оренди приміщення за юридичною адресою, що зазначена в установчих документах юридичної особи не можлива.
 3. У випадку встановлення співробітниками податкової міліції невідповідності фактичної та юридичної адреси підприємства.
 4. Виробнича необхідність тощо.

Порядок зміни юридичної адреси підприємства в Україні

Пропонуємо Вам розглянути зміну місця реєстрації юридичної особи на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю.

Крок перший. Насам перед необхідно провести загальні збори учасників, на яких прийняти рішення про зміну юридичної адреси ТОВ. Порядок денний загальних зборів учасників обов'язково має містити відомості про нове місцезнаходження юридичної особи, затвердження статуту ТОВ, а також відомості про особу якій доручається право провести відповідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Якщо юридична особа діє на підставі установчих документів затверджених учасниками, то такі установчі документи юридичної особи необхідно викласти у новій редакції. Підписи учасників на статуті та протоколі мають бути засвідчені нотаріально.

Подача документів державному реєстратору

Крок другий. Для того щоб провести зміну юридичної адреси підприємства, державному реєстратору або нотаріусу необхідно подати наступний перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 2. Статут підприємства у новій редакції.
 3. Протокол Загальних зборів учасників (рішення власника Приватного підприємства) про зміну місцезнаходження юридичної особи.
 4. Довіреність на проведення реєстраційних дій (якщо зміну юридичної адреси ТОВ проводитиме уповноважена особа).
 5. Платіжний документ (квитанція, платіжне доручення), що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про господарські товариства" товариство з обмеженою відповідальністю зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зміну юридичної адреси повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

Недотримання зазначених термінів, відповідно до ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" може служити підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації зміни юридичної адреси підприємства. Розгляд поданих документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання.

Повідомлення контролюючих органів про зміну юридичної адреси ТОВ

Крок третій. Звертаємо Вашу увагу, що зміна місця реєстрації юридичної особи (зміна податкової адреси) платника податку на додану вартість та платника єдиного податку має свої особливості. Так відповідно п. 183.15 ст. 183 Податкового кодексу України, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи платника податку на додану вартість, такий платник податку зобов'язаний перереєструватися платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку, шляхом подачі до контролюючих органів додаткової реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація". У разі зміни адреси юридичної особи платника єдиного податку, такий платник зобов'язаний подати до контролюючих органів заяву про застосування спрощеної системи оподаткування разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

На цьому процедура зміни юридичної адреси організації не закінчується. Якщо підприємство акредитовано на митниці, необхідно провести переакредитацію, також потрібно отримати нові відомості з ЄДРПОУ, повідомити банк про зміну юридичної адреси, виготовити нову печатку.

Особливу увагу при перереєстрації юридичної особи, що пов'язана із зміною юридичної адреси (зміною податкової адреси) слід приділити особам, котрі надають фінансові послуги. Так у разі зміни місцезнаходження фінансової установи, заявник зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін повідомити Нацкомфінпослуг.

Що включає послуга зі зміни юридичної адреси ТОВ?

Послуга зі зміни юридичної адреси підприємства включає:

 1. Надання консультації щодо порядку зміни місцезнаходження юридичної особи, переліку документів та вимог до них.
 2. Підготовку повного комплекту документів (протоколу, статуту, доручення, заяви тощо).
 3. Супровід замовника у нотаріуса при нотаріальному засвідченні підписів на установчих документах та протоколі.
 4. Подачу документів до ЦНАП для перереєстрації підприємства.
 5. Отримання оновленої довідки статистики.
 6. Подачу необхідних документів до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби України (додаткова послуга).

Що отримає замовник після перереєстрації підприємства?

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні податкової адреси, замовник отримає наступні документи:

 1. Протокол про зміну юридичної адреси підприємства.
 2. Статут підприємства у новій редакції.
 3. Опис документів, які подавалися державному реєстратору.
 4. Оновлену Виписку з ЄДР.
 5. Оновлену довідку із статистики.
 6. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у разі необхідності).

Зміна місцезнаходження юридичної особи являє собою досить складну процедуру, довірити яку краще досвідченим спеціалістам. Це пов'язано з тим, що зміна місця реєстрації юридичної особи, як і зміна податкової адреси потребує підготовки необхідного пакету документів, котрі повинні відповідати чинному законодавству. Крім того, вимоги до змісту документів для зміни юридичної адреси ТОВ і приватного підприємства суттєво різняться. Недотримання передбачених законодавством вимог до форми, змісту та строку подання документів можуть служити підставою для зупинення розгляду документів, що в свою чергу призведе до втрати дорогоцінного часу.

* - Вартість послуг зі зміни адреси юридичної особи вказана без урахування послуг нотаріуса за посвідчення підписів учасників на установчих документах, протоколі та сплати адміністративного збору.