• (068) 389-76-67

Зміна директора (керівника) юридичної особи

Вартість послуги зі зміни керівника підприємства: 800 грн.*
Строк зміни директора ТОВ : 2-3 робочі дні.

Зміна керівникаВ ході господарської діяльності підприємства, час від часу, виникає ситуація пов'язана із зміною керівника юридичної особи. Слід пам'ятати, що процедура зміни директора не обмежується протоколом загальних зборів ТОВ, оформленням наказу по підприємству, видачею трудової книжки звільненому керівнику та виплатою заробітної плати.

Згідно статуту підприємства директор наділений правом, зокрема: підписувати податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність; підписувати платіжні доручення та інші документи щодо розпорядження коштами підприємства; без довіреності здійснювати від імені товариства будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі укладати угоди, договори тощо. Саме тому зміна директора ТОВ, як і зміна місцезнаходження юридичної особи, передбачає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та повідомлення за місцезнаходження платника податків державної податкової інспекції.

Одразу зазначимо, що ми не розповідатимемо про порядок і форму повідомлення банківської установи у разі зміни директора ТОВ, оскільки дана процедура фактично не відрізняється від порядку відкриття рахунку.

Порядок зміни директора юридичної особи

Давайте коротко розберемо процедуру зміни директора ТОВ в Україні, яка включає в себе декілька послідовних кроків.

Ким приймається рішення про зміну керівника?

Відповідно до Закону України "Про господарські товариства", прийняття рішення про зміну директора ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників. В приватному підприємстві зазначене питання вирішується власником та оформляється відповідним рішенням.

Рішення засновника про призначення директора оформляється протоколом, а підпис учасника (засновника) на протоколі повинен бути нотаріально засвідчений. Вимоги про обов'язковість нотаріального засвідчення підписів учасників на протоколі діють з листопада 2016 року.

В протоколі про зміну директора обов'язково необхідно зазначити дату призначення нового директора і особу, якій доручається право провести відповідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подача документів реєстратору для зміни директора

Документи для зміни директора юридичної особи можна подати безпосередньо до Центру надання адміністративних послуг або приватному нотаріусу. В останньому випадку, подати документи можна набагато швидше через відсутність черг. Втім, не всі нотаріуси проводять реєстраційні дії щодо суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" для зміни директора ТОВ, реєстратору (нотаріусу) необхідно подати наступні документи:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 2. Протокол загальних зборів учасників ТОВ (рішення власника приватного підприємства) про зміну керівника підприємства.
 3. Довіреність на проведення реєстраційних дій (якщо зміну керівника проводитиме уповноважена особа).
 4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Отримавши вищевказані документи, перевіривши правильність заповнення заяви на зміну керівника юридичної особи та перевіривши повноваження представника на представництво інтересів, адміністратор формує опис документів, один примірник якого надає довіреній особі.

Строк розгляду документів, поданих для зміни директора юридичної особи складає 24 години після надходження документів. У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів чи відмови у державній реєстрації, відомості про нового керівника підприємства вносяться до Єдиного державного реєстру.

Зверніть увагу, що з 2016 року наказ про призначення директора підприємства не подається реєстратору. Втім, наказ знадобиться при подачі в ДПІ повідомлення про найманого працівника.

Повідомлення контролюючих органів про зміну керівника

Відомості про зміну керівника юридичної особи направляються реєстратором (нотаріусом) засобами електронного зв'язку до державної податкової інспекції, пенсійного фонду та органів статистики. Тому повідомляти додатково про те, що на підприємстві змінився директор не має необхідності.

Опис документів при зміні директораЗгідно ст. 66 Податкового кодексу України платники податків - юридичні особи зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та / або податкового обліку. Оскільки на більшості підприємств керівник відповідає за бухгалтерський і податковий облік, тобто є керівником і бухгалтером в одній особі, тому в разі зміни керівника платник податків зобов'язаний повідомити контролюючі органи. Про зміну керівника юридичної особи слід повідомити в 10-денний строк з дня виникнення змін в облікових даних платника податків, шляхом подачі заяви за формою № 1-ОПП.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 прийняття працівника на роботу потребує повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку підприємства. У даному випадку підприємство повідомляє не про зміну керівника, а про прийняття нового співробітника на роботу.

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні директора юридичної особи, залишається лише отримати довідку статистики, подати до відділення банку картку із зразками підпису нового керівника, отримати нові електронні ключі. Справжність підпису керівника юридичної особи на картці засвідчується нотаріально. Для оформлення зазначеної картки нотаріусу необхідно надати Витяг з ЄДР, протокол ТОВ про зміну директора та наказ про призначення директора.

Після проведення всього вище перерахованого, процедуру зміни директора можна вважати завершеною.

Директор підприємства є посадовою особою та несе відповідальність за дії вчинені ним при виконанні своїх обов'язків. Крім того, директор зберігає ввірені йому установчі документи, матеріальні цінності, книги, журнали та печатку підприємства. А тому, оформлення акту прийому-передачі документів при зміні директора, є вельми необхідним та доцільним, оскільки підтверджує передачу всіх документів та печатки підприємства від старого директора новому.

Документи, які необхідні для зміни директора ТОВ:

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка.
 2. Ксерокопія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків нового директора, дата призначення та наявність обмежень.
 3. Реєстраційна заява.
 4. Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ.
 5. Довіреність на проведення реєстраційних дій.

Що включає послуга із зміни директора?

 1. Оформлення всіх необхідних документів для зміни директора юридичної особи (доручення, протоколу, реєстраційної заяви, наказу тощо).
 2. Подачу документів до ЦНАП, ДПІ.
 3. Отримання Виписки з ЄДР.
 4. Отримання довідки статистики (відомостей з ЄДРПОУ).

В результаті замовник отримає:

 1. Оновлену Виписку з ЄДР.
 2. Протокол загальних зборів ТОВ про зміну директора.
 3. Наказ про призначення директора.
 4. Оновлену довідку статистики (відомості з ЄДРПОУ).
 5. 1-ОПП з відміткою про отримання.
 6. Повідомлення про прийняття працівника на роботу з відміткою про отримання.
 7. Опис документів, що подаються для державної реєстрації зміни керівника юридичної особи

* Додатково сплачується реєстраційний збір та послуги нотаріуса.

Компанія "Lawfulness" надає повний комплекс юридичних послуг, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи. Тому, якщо у Вас виникли труднощі у проведенні державної реєстрації зміни директора підприємства (ТОВ, ПП), звертайтесь за телефоном: 068-389-76-67.

Телефонуйте. Будемо раді Вам допомогти!