• (068) 389-76-67

Зменшення статутного капіталу

Вартість зменшення статутного капіталу ТОВ: 800 грн. *
Строк зменшення статутного фонду: 1-2 робочі дні.

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” (далі за текстом - Закон) товариство наділене правом як збільшувати, так і зменшувати розмір статутного капіталу (далі - СК). Варто відзначити, що зменшення статутного капіталу підприємства може відбуватися в добровільному та обов'язковому порядку. Добровільна зміна статутного капіталу можлива внаслідок виходу (виключення) учасника з товариства або шляхом зменшення частки у статному капіталі одного чи всіх учасників. Обов’язкове зменшення розміру статутного капіталу, згідно ст. 144 ЦК, відбувається у випадку:

 • Якщо учасники протягом року з моменту реєстрації підприємства не внесли або не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу підприємства.
 • Якщо вартість чистих активів підприємства після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року виявиться меншою за розмір заявленого статутного капіталу, та якщо учасниками не прийнято рішення про внесення додаткових вкладів.

Порядок зменшення статутного капіталу ТОВ

Процедура зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю передбачає наступний порядок дій:

 1. Прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу. Прийняте рішення оформляється протоколом, в якому зазначається порядок та строки повернення учасникам грошових коштів або майна.
 2. Проведення реєстраційних дій по включенню відповідних змін до ЄДР.
 3. Повідомлення кредиторів товариства про зменшення статутного капіталу. Відповідно до ст. 144 ЦК України товариство зобов’язане надіслати вказане повідомлення всім кредиторам не пізніше триденного строку з дня прийняття рішення загальними зборами. Повідомлення повинне містити строк для пред’явлення кредиторами вимог.
 4. Публікація повідомлення в бюлетені.
 5. Через три місяці після публікації повідомлення щодо зменшення статутного капіталу товариство може здійснити повернення учаснику (учасникам) грошових коштів або майна.

Документи та відомості, які будуть необхідні для зміни статутного капіталу ТОВ:

 1. Виписка з ЄДР.
 2. Статут у старій редакції з усіма змінами.
 3. Нова редакція статуту.
 4. Реєстраційна картка.
 5. Протокол реєстрації учасників.
 6. Протокол загальних зборів.
 7. Доручення.
 8. Платіжні документи, що підтверджують оплату реєстраційного збору та публікацію повідомлення.
 9. Новий розподіл вкладів між учасниками та новий розмір статутного капіталу товариства.

Послуга із зменшення статутного капіталу підприємства включає:

 1. Надання консультації щодо процедури зменшення СК, вимог до документів та їх переліку.
 2. Підготовку комплекту документів (протоколів, статуту, доручення, реєстраційної картки, заяв тощо).
 3. Супровід замовника при нотаріальному оформленні установчих документів.
 4. Подачу документів до реєстраційної служби.
 5. Сплату реєстраційного збору.

Документи котрі отримає замовник:

 • Протокол загальних зборів.
 • Стару та нову редакції статутів з відміткою реєстратора про проведення реєстраційних дій.