• (068) 389-76-67

Збільшення статутного капіталу

Вартість збільшення статутного капіталу ТОВ: 800 грн. *
Строк збільшення статутного капіталу підприємства: 1-2 робочі дні.

Статутний капітал – це заявлений власний капітал товариства, що сформований його учасниками шляхом передачі товариству грошових коштів, обладнання, споруд, цінних паперів, майнових та інших відчужуваних прав.

Досить часто в ході діяльності підприємства виникає необхідність у збільшенні обсягів виробництва, розширенні асортименту продукції, виходу на нові ринки збуту або ж розпочати діяльність, котра підлягає ліцензуванню (наприклад, ліцензія на право займатися професійною діяльністю на фондовому ринку може бути видана юридичній особі котра має статутний капітал розміром не менше 500 тисяч грн.). Вказані ситуації зумовлені залученням в діяльність підприємства додаткових грошових коштів, котрі можна отримати за рахунок банківського кредиту або шляхом надання фінансової допомоги учасниками товариства. Проте існують й інші способи.

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Поповнення активів товариства може відбуватися наступними способами:

 1. Додаткові вклади всіх учасників товариства. Розмір та строки вкладів учасники визначають на зборах учасників.
 2. Додаткові вклади окремих учасників товариства. Пропозиція внести додаткові вклади може надходити як від одного так і від декількох учасників товариства.
 3. Прийняття нових учасників. Рішення про прийом нових учасників вирішується вищим органом управління - загальними зборами учасників.
 4. Реінвестиції. У даному випадку збільшення статутного капіталу відбувається за рахунок прибутку (дивідендів) отриманого учасниками в результаті здійснення інвестиційних операцій в діяльність товариства.

Не варто забувати про те, що законодавство містить імперативну норму, згідно якої збільшення статутного капіталу допускається виключно після 100% формування учасниками статутного капіталу.

Порядок збільшення статутного капіталу ТОВ можна розділити на декілька етапів: проведення загальних зборів на яких учасники приймають рішення про збільшення капіталу; проведення реєстраційних дій з включення вказаних змін до ЄДР; внесення учасниками коштів на рахунок товариства.

Документи, які необхідні для збільшення статутного капіталу товариства

 1. Статут у старій редакції.
 2. Зміни до статуту (статут у новій редакції).
 3. Реєстраційна картка.
 4. Протокол реєстрації учасників.
 5. Протокол загальних зборів.
 6. Доручення.
 7. Квитанція про оплату збору.

Послуга із збільшення статутного капіталу підприємства включає

 1. Надання консультацій щодо процедури збільшення статутного капіталу, вимог до документів та їх переліку.
 2. Підготовку комплекту документів (протоколів, статуту, доручення, реєстраційної картки, заяв тощо).
 3. Супровід замовника при нотаріальному оформленні установчих документів.
 4. Подачу документів до реєстраційної служби.
 5. Сплату реєстраційного збору.

Документи котрі отримає замовник

 1. Протокол про збільшення статутного капіталу.
 2. Стару та нову редакції статутів з відміткою реєстратора про проведення реєстраційних дій.