• (068) 389-76-67

Ліцензування господарської діяльності в Україні

Загальні положення щодо ліцензування господарської діяльності передбачені ч. 3 ст. 91 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). Відповідно до ст. 14 Господарського кодексу України, ліцензування є засобом державного регулювання у сфері господарювання, спрямованим на захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та споживачів. Відносини, пов'язані з ліцензуванням підприємницької діяльності, регулюються законом (ч. 3 ст. 14 ГК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 43 ГК України перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню встановлюється виключно законом. Основним нормативно-правовим актом у сфері ліцензування є Закон України від 2 березня 2015 року №222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі за текстом – Закон).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності

Предметом ліцензування є ліцензія, власне, на дії з якою (видача, переоформлення тощо) спрямовані дії уповноважених державою суб'єктів. Під ліцензією слід розуміти документ встановленого зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку та за умови дотримання ним ліцензійних умов.

Ліцензійні умови – вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом при здійсненні господарської діяльності, та вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії. Отримання ліцензії та здійснення суб’єктом господарювання діяльності, що підлягає ліцензуванню тісно пов’язано з дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов. Так, залежно від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, можна виділити наступні умови ліцензування:

 1. Кадрові вимоги.
  • Наявність спеціальної освіти. Так, наприклад, отримання ліцензії на медичну практику передбачає наявність у роботодавця найманих працівників з спеціальною освітою (медичною та фармацевтичною освітою - різного профілю) котрі відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Особи, котрі мають намір займатися ветеринарною практикою повинні мати освіту за спеціальністю "Ветеринарна медицина".
  • Мінімальна кількість працівників за окремими посадами.
  • Стаж роботи за спеціальністю.
  • Обов'язок підвищення кваліфікації спеціалістів.
  • Дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками.
 2. Організаційні вимоги.
  • Зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування.
  • Подання передбаченої законодавством звітності.
  • Забезпечення присутності керівника ліцензіата (уповноваженої особи) під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.
 3. Технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази.
  • Вимоги до мінімальної площи приміщення. Так для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа приміщення ліцензіата повинна становити не менше ніж 20 м2.
  • Наявність робочого кабінету спеціаліста; місця для зберігання медикаментів, біопрепаратів та медичних інструментів; кімнати для проведення стерилізації спецодягу, інструментів і матеріалів (стерилізаційна).
  • Наявність у ліцензіата приміщень, що відповідають санітарним нормам і правилам, а у деяких випадках не належать до житлового фонду.
  • Наявність необхідного мінімуму меблів, обладнання, приладів та інструментів.
 4. Спеціальні вимоги.
  • Обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності передбачають, що предметом діяльності страховика може бути виключно страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
  • Можливість провадження видів господарської діяльності лише юридичними особами або лише юридичними особами окремих організаційно-правових форм. Так, наприклад, туристичними оператори можуть бути виключно юридичні особи, а ліцензійні умови провадження страхової діяльності передбачають, що страховики створюється виключно в формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю.
  • Вимоги до розміру статутного капіталу. Так розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 млн гривень, а мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається страхуванням життя повинен становити 10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню

Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року значно скорочено перелік видів діяльності які підлягають ліцензуванню. Стаття 7 Закону передбачає наступний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а саме:

 1. банківська діяльність;
 2. надання фінансових послуг;
 3. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 4. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 5. діяльність у сфері електроенергетики та ядерної енергії;
 6. освітня діяльність закладів освіти;
 7. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 8. діяльність у сфері телекомунікацій, криптографічного захисту інформації та технічного захисту інформації;
 9. будівництво об’єктів IV і V категорій складності;
 10. виробництво, оптовий та роздрібний продаж лікарських засобів та їх імпорт;
 11. виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 12. виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;
 13. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 14. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, поводження з небезпечними відходами.
 15. медична практика;
 16. діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
 17. ветеринарна практика;
 18. випуск та проведення лотерей;
 19. туроператорська діяльність;
 20. посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
 21. промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
 22. культивування рослин, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 23. діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;
 24. перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
 25. зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
 26. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
 27. транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім випадків передбачених законом;
 28. централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
 29. виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім випадків передбачених законом;
 30. охоронна діяльність.

Перелік органів ліцензування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. №609 та наведений нище.

Перелік органів ліцензування
Найменування органу ліцензуванняВид господарської діяльності
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку професійна діяльність на ринку цінних паперів
3. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення діяльність у галузі телебачення і радіомовлення
4. Державна інспекція ядерного регулювання України діяльність у сфері використання ядерної енергії
5. Міністерство освіти і науки України, обласні, Київська міська держадміністрації освітня діяльність закладів освіти
6. Державна фіскальна служба України виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації діяльність у сфері телекомунікацій
8. Адміністрація Держспецзв’язку надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
9. Державна архітектурно-будівельна інспекція України будівництво об’єктів IV і V категорій складності
10. Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку
11. Міністерство внутрішніх справ України виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

охоронна діяльність
12. Державна інспекція України з питань праці виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
13. Державна служба України з надзвичайних ситуацій надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
14. Міністерство екології та природних ресурсів України поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
15. Міністерство охорони здоров'я України медична практика

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ
16. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ветеринарна практика
17. Міністерство фінансів України випуск та проведення лотерей
18. Міністерство соціальної політики України посередництво у працевлаштуванні за кордоном
19. Державне агентство рибного господарства України промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок
20. Служба безпеки України діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням СБУ)
21. Державна служба України з безпеки на транспорті перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
22. Державна авіаційна служба України перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом
23. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв

імпорт, експорт тютюнових виробів

туроператорська діяльність
24. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, обласні, Київська міська держадміністрації зовнішньоекономічна діяльність
25. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг діяльність у сфері електроенергетики, крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником)

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом
26. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обласні, Київська міська держадміністрації централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом