• (068) 389-76-67

Цивільний позов у кримінальному провадженні за новим КПК

Держава володіє виключним правом на кримінальне переслідування фізичних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Одночасно з тим, держава надає можливість фізичним особам, які зазнали матеріальної та моральної (немайнової) шкоди від злочиного посягання відновити своє становище шляхом заявлення цивільного позову у кримінальній справі.

Цивільний позов у кримінальному провадженні – це засноване на нормах цивільного матеріального права вимога фізичної особи про відшкодування матеріальної та/або моральної (немайнової) шкоди, що заподіяна внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого Кримінальним кодексом України та котра розглядається в порядку кримінального провадження.

Відповідно до ст. 128 КПК України фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано шкоди, має право під час кримінального провадження, проте виключно до початку судового розгляду, пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого. Судовий розгляд розпочинається з оголошення прокурором обвинувального акта. Після оголошення прокурором обвинувального акту головуючий суддя, за умови, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, надає слово цивільному позивачу. Останній зачитує цивільний позов, в якому обґрунтовує матеріальну та моральну шкоду завдану кримінальним правопорушенням.

Якщо особа не пред'явила цивільний позов у кримінальному провадженні, або якщо заявлений цивільний позов залишено без розгляду, така особа має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про судовий збір" позивачі, які подають позовну заяву про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення звільняються від сплати судового збору.

Зразок цивільного позову у кримінальному провадженні

До Голосіївського районного суду м. Києва
Цивільний позивач:
Цивільний відповідач:
Ціна позову:
Суддя:
Справа №

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання цивільним позивачем у кримінальній справі та відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином

Я, Іванов Іван Іванович, 10 січня 1980 року народження, уродженець м. Києва, звернувся до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про те, що 15 жовтня 2014 року близько 20 год. 30 хв. біля станції метро Голосіївська, що знаходиться по проспекту 40-річчя Жовтня в м. Києві невідома особа завдала мені тілесних ушкоджень. Заяву про вчинення правопорушення, що містить ознаки злочину я надав черговому співробітнику міліції. В заяві я детально зазначив час, дату, місце та обставини за котрих щодо мене було вчинено кримінальне правопорушення, а також вказав зовнішні ознаки особи, котра заподіяла мені тілесні ушкодження. З метою встановлення ступеня тяжкості завданих тілесних ушкоджень я отримав від правоохоронних органів направлення на проведення судово – медичної експертизи.

Згідно висновку судмедексперта від 17.10.2014 р. №859 мені було завдано середньої тяжкості тілесні ушкодження. За вказаним фактом слідчим Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Петренко П.П. внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012188130201449.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана діями особистим немайновим правам фізичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Збитками є втрати, котрих фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які фізична особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (ст. 22 ЦК України).

Відповідно до ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди та яка в порядку встановленому КПК України, пред'явила цивільний позов. Права та обов'язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 61,128, 129 КПК України, ст.ст. 22, 1166 ЦК України, –

ПРОШУ:

  1. Прийняти цивільний позов та визнати Іванова Івана Івановича цивільним позивачем у кримінальній справі.
  2. Стягнути з Сергієнко Сергія Сергійовича, ____ року народження, уродженця ____, обліковий номер особи платника податків ____, зареєстрований за адресою: ____, на користь Іванова Івана Івановича матеріальну шкоду у розмірі____ грн. (сума прописом).

Додатки:

Якщо особа має намір заявити вимогу про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, то в першу чергу слід звернути увагу на Постанову Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.1995 року "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" (надалі за текстом – Постанова). Пункт 3 Постанови визначає, що під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Більш детально про відшкодування моральної шкоди можна дізнатися в цій статті.