• (068) 389-76-67

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні

Порядок створення Товариства з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю – мабуть, найпоширеніша організаційно - правова форма господарювання в Україні. Популярність реєстрації юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю обґрунтовується тим, що:

 1. засновниками під час реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю та учасниками в подальшому можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти України;
 2. кількість засновників (учасників) товариства може сягати 100 осіб;
 3. законодавство України не містить вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу ТОВ. Тому засновники (учасники) самі вирішують, який розмір статутного капіталу буде достатнім для початку функціонування підприємства;
 4. учасники не відповідають за зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю. Учасники несуть ризик збитків виключно у межах вартості внесених ними внесків до статутного капіталу ТОВ. Так, наприклад, якщо учасник вніс до статутного капіталу 1000 грн., то у випадку неплатоспроможності підприємства, учасник втратить лише внесенні ним грошові кошти.

Стаття присвячена порядку створення юридичної особи у формі ТОВ. У цій статті, ми коротко розповімо про головне, а саме: що таке статут ТОВ, які вимоги до статуту ТОВ передбачені у 2017 році, яка відмінність між модельним статутом та статутом, затвердженим засновниками; яку юридичну адресу обрати для створення юридичної особи; що таке статутний капітал та як відбувається формування статутного капіталу; хто може бути директором новоствореного підприємства тощо. А головне, ми покроково розповімо про те, як зареєструвати ТОВ в Києві. Також, нижче наведено зразок протоколу про створення ТОВ з одним засновником.

З якими нормативними актами слід ознайомитись перед створенням ТОВ?

Почнемо з того, що юридичний статус та порядок реєстрації юридичних осіб в Україні, у тому числі й створення ТОВ, регламентується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Цивільний та Господарський кодекси - є загальними нормативно - правовими актами, що визначають юридичний статус та порядок реєстрації юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Спеціальним нормативно - правовим актом, що регулює правовий статус, порядок формування статутного капіталу, права та обов'язки учасників, порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, порядок відчуження частки (її частини) та виключення учасника з ТОВ, є Закон України "Про господарські товариства". Перелік документів для реєстрації ТОВ, порядок їх подання, строки та вичерпний перелік підстав для призупинення або відмови у державній реєстрації підприємства, передбачений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Тому, у разі самостійного відкриття ТОВ, радимо Вам у першу чергу ознайомитися з цими нормативними актами. Це убереже Вас від помилок та збереже дорогоцінний час.

Статут ТОВ

Зазначимо, що статут ТОВ з одним засновником не відрізняється від статуту з двома і більше засновниками, за винятком пункту про розподіл статутного капіталу між його учасниками.

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю сьогодні здійснюється як з модельним статутом, так і з статутом, затвердженим учасниками товариства.

Що таке модельний статут?

У 2011 році Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 1182 "Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю". Модельний статут – це типовий установчий документ, що встановлює порядок створення, діяльності, управління та припинення товариства з обмеженою відповідальністю. Модельного статуту, порівняно із звичайним, як такого не існує в друкованому виді. Відомості про те, що ТОВ здійснює діяльність на підставі модельного статуту зазначаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Найбільш проблемним моментом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту є те, Модельний статут затверджується не учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, а Кабінетом Міністрів України.що модельний статут затверджується не учасниками товариства, а Кабінетом Міністрів України. А тому, в подальшому, учасники не зможуть внести зміни до модельного статуту, оскільки таким правом наділений виключно Кабінет Міністрів. Проте учасники, у будь - який момент, можуть прийняти рішення провадити господарську діяльність на підставі установчих документів затверджених учасниками товариства.

Також, сьогодні в законодавстві відсутня вимога щодо нотаріального засвідчення підписів учасників на установчих документах під час реєстрації юридичної особи. Звісно, це великий плюс для учасників, оскільки вони економлять кошти при реєстрації ТОВ, особливо якщо учасників декілька. Проте, така економія може згодом обернутися халепою. Так, наприклад, якщо у майбутньому необхідно буде зробити нотаріальну копію статуту ТОВ, нотаріус відмовить директору, мотивуючи це тим, що підписи учасників на статуті не засвідчені нотаріально.

Статутний капітал ТОВ

Переважна більшість засновників обирає для формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю грошові кошти. Не слід забувати й проте, що законодавство дозволяє вносити до статутного капіталу речі, устаткування, будівлі, майнові права. У разі формування статутного капіталу ТОВ за рахунок майна, грошова оцінка такого майна здійснюється засновниками (учасниками). Вказане майно передається товариству за актом приймання - передачі.

Розмір статутного капіталу ТОВ

Закон України "Про господарські товариства" не містить вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Переважна більшість засновників вирішують, що статутний капітал становитиме 1000 грн. Втім, не слід забувати про те, що функція статутного капіталу полягає в тому, щоб після державної реєстрації ТОВ, підприємство почало як можна швидше працювати та приносити прибуток. А з статутним капіталом у розмірі 1000 грн., погодьтесь, цього важко буде досягти.

Учасники повинні внести свої вклади (внески) до статутного капіталу до закінчення першого року з дня державної реєстрації створення ТОВ. Доки всі учасники не внесуть до статутного капіталу ТОВ свої вклади у повному обсязі, вони не вправі приймати рішення про збільшення статутного капіталу.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня реєстрації ТОВ не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

 1. про виключення учасника з ТОВ, який не вніс (не повністю вніс) свій вклад, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 2. про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 3. про ліквідацію ТОВ.

Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-III від 12.07.2001 р. проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках визначення вартості внесків учасників та засновників товариства з обмеженою відповідальністю, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства.

Найменування юридичної особи

Найменування юридичної особи включає організаційно - правову форму (у нашому випадку - ТОВ) та власну назву. Законодавство забороняє створення юридичної особи з тотожним найменуванням. Так, наприклад, якщо при подачі заявником документів для реєстрації ТОВ "СОФІЯ", буде встановлено, що вже зареєстрована юридична особа з тотожним найменуванням (ТОВ "СОФІЯ"), заявнику буде відмовлено у проведенні державної реєстрації створення ТОВ. Втім, заявник може змінити назву товариства на ТОВ "СОФІЯ ПЛЮС", ТОВ "СОФІЯ ЛТД", ТОВ "СОФІЯ КОНСАЛТИНГ" тощо. Тому радимо, перед тим як створити ТОВ, перевірити унікальність найменування юридичної особи. Перевірити назву юридичної особи, можна скориставшись безкоштовним запитом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Найменування юридичної особи

Вимоги до написання найменування юридичної особи встановлені Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. №368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу". Згідно розділу 3 вказаного Наказу при написанні найменування юридичної особи використовуються: літери українського та (або) латинського алфавіту; розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@); арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M) цифри. Використання інших символів та розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

Місцезнаходження юридичної особи

Реєстрацію юридичної особи можна провести за місцем прописки учасника, за місцезнаходженням орендованого приміщення або ж придбати "юридичну адресу". Більш детально про переваги та недоліки вибору конкретної юридичної адреси підприємства можна дізнатися в цій статті.

Хто буде засновником ТОВ?

Як вище зазначалось, учасниками товариства можуть бути громадяни та підприємства, установи, організації, але з певними обмеженнями. Законодавство містить імперативну норму згідно якої, товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

У разі реєстрації ТОВ з іноземним засновником фізичною особою, нерезиденту необхідно отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) в Державній фіскальній службі України. Без отримання ідентифікаційного номера, засновник не зможе оформити у нотаріуса доручення на реєстрацію ТОВ, не говорячи вже про внесення коштів для формування статутного капіталу, отримання дивідендів тощо.

Директор ТОВ

Посаду директора ТОВ може обіймати безпосередньо засновник або обрана ним(и) третя особа, яка обирається зборами засновників ТОВ. Відомості про обраного керівника необхідно обов'язково зазначити в протоколі про створення ТОВ, з зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Директором створюваної юридичної особи може бути виключно громадянин України. Якщо іноземець має намір обійняти посаду директора, то спочатку державна реєстрація юридичної особи здійснюється з директором громадянином України. Після створення ТОВ, підприємство звертається до відповідного центру зайнятості з заявою про надання дозволу на працевлаштування іноземця в Україні. Лише після отримання дозволу іноземець може зайняти посаду директора товариства.

Зверніть увагу, що працевлаштування іноземців або осіб без громадянства, Працевлаштування іноземців або осіб без громадянства, без отримання відповідного дозволу, загрожує накладенням штрафу у розмірі 20 мінімальних заробітних плат.без отримання відповідного дозволу, загрожує юридичній особі накладенням штрафу за кожну особу у розмірі 20 мінімальних заробітних плат, встановленої на момент виявлення порушення. Розмір плати за видачу дозволу на працевлаштування іноземця в Україні становить чотири мінімальні заробітні плати, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 

Обрання видів господарської діяльності товариства

Особливу увагу при створенні ТОВ слід приділити видам господарської діяльності, котрі буде здійснювати юридична особа. Види діяльності обираються згідно з КВЕД - 2010 та зазначаються в статуті товариства з обмеженою відповідальністю.

У разі створення юридичної особи, котре буде діяти на підставі модельного статуту, рішення засновників про створення юридичної особи повинне містити відомості про вид товариства (у нашому випаду - товариство з обмеженою відповідальністю), його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження господарської діяльності на підставі модельного статуту.

Предмет і цілі діяльності товариства, і є тими видами господарської діяльності, котрі необхідно зазначити в протоколі про створення підприємства.

При підготовці статуту ТОВ, засновникам слід звернути увагу на види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні. Справа у тому, що отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності передбачає їх зазначення в установчих документах юридичної особи. Так наприклад, Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 11.11.2010 р. № 513, передбачають, що вид діяльності, на здійснення якої подано заяву про видачу ліцензії у сфері телекомунікацій, повинен бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

Порядок реєстрації ТОВ в Україні можна розділити на декілька етапів:

 1. Підготовка та підписання документів для реєстрації ТОВ.
 2. Подача документів для державної реєстрації юридичної особи.
 3. Реєстрація юридичної особи та взяття на облік в податковій інспекції та органах статистики.
 4. Повідомлення контролюючих органів про прийняття працівника на роботу.
 5. Виготовлення печатки.
 6. Відкриття рахунку в банківській установі.

Після реєстрації юридичної особи та взяття її на облік в податковій інспекції та органах статистики, відкриття ТОВ можна вважати завершеним. Отримано основні документи, які підтверджують реєстрацію ТОВ в Україні. Втім, залишаються й інші кроки, без яких сьогодні підприємству просто не обійтися. Це відкриття розрахункового рахунку в банківській установі для здійснення розрахунків з контрагентами, виплати заробітної плати працівникам тощо. А щоб не стояти в чергах при подачі звітів, радимо директору / головному бухгалтеру отримати ЕЦП.

В одній статті не можливо розповісти про всі нюанси реєстрації ТОВ Київ. Ми зупинимось на основних з них, на котрі, в першу чергу необхідно звернути увагу, аби створення ТОВ пройшло без головного болю та зайвої трати часу.

Крок 1. Підготовка та підписання документів для реєстрації ТОВ

Після того як засновники визначилися з найменуванням, місцезнаходженням, предметом та цілями діяльності товариства, розміром, порядком формування статутного капіталу та директором, можна приступати до оформлення та підписання статуту та протоколу про створення ТОВ.

Оформлення та підписання рішення про створення ТОВ

Слід зазначити, що рішення про реєстрацію ТОВ приймається не загальними зборами учасників, як подекуди можна зустріти в мережі Інтернет, а зборами засновників. Це обґрунтовується тим, що загальні збори учасників є вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю, тобто товариства, котре вже зареєстроване. Оскільки товариство з обмеженою відповідальністю ще не створене, то про жодний протокол загальних зборів учасників не може йти й мови. Крім того, засновник стає учасником після відкриття ТОВ. А тому, рішення засновників про створення юридичної особи у формі ТОВ оформляється протоколом зборів засновників.

Зразок протоколу про створення ТОВ

Протокол № 1
Зборів засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІКТОРІ СИСТЕМС"

м. Київ

02 серпня 2015 року

Присутні:
- засновник: Іванов Олег Іванович, який зареєстрований за адресою: 03089, м. Київ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 104, кв. 358, паспорт серія АА №700076, виданий Голосіївським РВ ГУМВС України в м. Києві 18 січня 2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3000400090.

Порядок денний:

 1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ СИСТЕМС" (надалі – "Товариство") з одним засновником (учасником).
 2. Про формування статутного капіталу Товариства.
 3. Про розподіл статутного капіталу Товариства.
 4. Про визначення місцезнаходження Товариства.
 5. Про затвердження Статуту Товариства.
 6. Про призначення Директора Товариства.

Прийнято рішення:

 1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІ СИСТЕМС" з одним засновником (учасником).
 2. Сформувати статутний капітал Товариства у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень.
 3. Статутний капітал Товариства розподілити таким чином: учасник Іванов Олег Іванович має частку розміром 10 000,00 (десять тисяч) гривень, що становить 100 % (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства.
 4. Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 03115, м. Київ, вул. Івана Кривоноса, будинок №159.
 5. Затвердити Статут Товариства.
 6. Призначити Директором Товариства Іванова Олега Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3000400090) з моменту державної реєстрації Товариства.

Засновник     ____________     Іванов Олег Іванович

Відповідно до чинного законодавства, підписи засновників на рішенні про створення ТОВ не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.

Вимоги до статуту товариства з обмеженою відповідальністю

При реєстрації ТОВ особливу увагу слід приділити статуту. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про господарські товариства" із змінами, внесеними Законам України від 06.10.2016 р. N 1666-VIII, статут ТОВ повинен містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад учасників, найменування, розмір та порядок формування статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів управління та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів (статуту), порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Зверніть увагу на такий пункт, як порядок підписання установчих документів товариства. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", статут товариства з обмеженою відповідальністю викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Підписи учасників на статуті засвідчуються нотаріально. Втім, вищевказані вимоги не поширюються на посвідчення підписів учасників на установчих документах у разі державної реєстрації створення ТОВ, крім реєстрації юридичної особи в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу.

Таким чином, статут ТОВ обов'язково має містити відомості про порядок підписання установчих документів юридичної особи. Відсутність у статуті зазначених відомостей, служить підставою для зупинення розгляду документів поданих для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

Підписання статуту товариства з обмеженою відповідальністю

Як наголошувалось раніше, найкращим варіантом буде, якщо підписи засновників (учасників) на статуті ТОВ засвідчуватимуться нотаріально. Для цього засновникам потрібно звернутися до нотаріуса з завчасно підготовленим статутом. Статут ТОВ підписується у двох примірниках. Один примірник статуту, разом з іншими документами, надається державному реєстратору (нотаріусу) для проведення реєстрації підприємства, а інший примірник зберігається у відповідальної особи на підприємстві. Для засвідчення підписів на статуті, засновник повинен надати нотаріусу паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Крок 2. Подача документів для державної реєстрації юридичної особи

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" реєстрація юридичних осіб здійснюється реєстраторами, що знаходяться при Центрах надання адміністративних послуг, а також нотаріусами. Державна реєстрація ТОВ проводиться незалежно від місцезнаходження юридичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Іншими словами, якщо ви вирішили зареєструвати ТОВ у Броварах, то вам необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП в межах Київської області, окрім м. Києва. Якщо відкриття ТОВ здійснюється у Києві, то слід звернутися до будь-якого районного ЦНАП у м. Києві. Вказані вимоги не поширюються на державну реєстрацію юридичної особи на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження юридичної особи в межах України.

Перелік документів для реєстрації ТОВ, якщо засновником виступає фізична особа:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи форма 1;
 2. примірник рішення про створення ТОВ (протокол зборів засновників);
 3. примірник статуту.

Державна реєстрація юридичних осібУ випадку, якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково потрібно надати нотаріально засвідчену копію доручення.

У разі створення ТОВ, засновником якої є іноземна юридична особа, реєстратору додатково необхідно надати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру). Витяг повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами та перекладений на українську мову.

Сьогодні реєстраційний збір за реєстрацію юридичної особи, що здійснюється державними реєстраторами не справляється. А реєстрація підприємств нотаріусами здійснюється за плату, розмір якої встановлюється нотаріусами самостійно.

Отримавши всі необхідні документи для реєстрації ТОВ, адміністратор, державний реєстратор або нотаріус формує опис, один примірник якого надається засновнику або уповноваженій ним особі.

Крок 3. Реєстрація юридичної особи

Далі починається найцікавіше. У реєстратора є 24 години, з моменту надходження документів, на проведення державної реєстрації створення ТОВ, крім вихідних та святкових днів. Ознайомившись з протоколом, статутом, заявою та дорученням на проведення реєстрації товариства, реєстратор може прийняти одне з трьох рішень, а саме: зареєструвати ТОВ, зупинити розгляд документів поданих для реєстрації або відмовити у реєстрації.

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації створення юридичної особи, є:

 1. подання документів або відомостей, визначених законодавством, не в повному обсязі;
 2. невідповідність документів вимогам, установленим ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 3. невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 4. невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення. Якщо за цей час усунено всі недоліки, розгляд документів поновлюється.

Підстави для відмови у державній реєстрації юридичних осіб:

 1. документи подано особою, яка не має на це відповідних повноважень;
 2. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 3. документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 4. невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
 5. щодо засновника юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації тощо.

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації, реєстратор проводить державну реєстрацію юридичної особи та вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис. Після внесення запису про створення ТОВ, реєстратор направляє відомості про юридичну особу до державної податкової інспекції та органів статистики за її місцезнаходженням. Після отримання реєстратором відомостей про взяття юридичної особи на облік як платника податків, платника єдиного внеску та отримання відомостей про взяття на облік органами статистики, реєстратор зможе роздрукувати Виписку з ЄДР. Також виписку можна скачати на сайті ЄДР Міністерства юстиції України, скориставшись кодом доступу, що зазначається в Описі документів, наданих для реєстрації створення юридичної особи. За цим же кодом можна отримати доступ до сканованих копій сторінок статуту підприємства.

Крок 4. Подача повідомлення про прийняття працівника на роботу

Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу. Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.

Подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу до контролюючих органів слід в день реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Проте, це не завжди виходить, оскільки повідомлення приймається після взяття підприємства на облік в ДПІ.

Крок 5. Виготовлення печатки

15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України №1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу". Згідно вказаного законодавчого акту, Господарський кодекс України доповнено ст. 58-1, згідно якої скасовується обов'язковість печатки для суб'єктів господарювання.

Сьогодні виготовлення печатки юридичною особою не потребує жодного узгодження з органами внутрішніх справ. Для отримання печатки директору або уповноваженій особі достатньо звернутися до будь - якої організації, що займається виготовленням печаток, штампів. Підібравши необхідний ескіз та кількість ступенів захисту, можна замовляти виготовлення печатки. Через півгодини, печатка буде готова.

Крок 6. Відкриття юридичною особою рахунку в банківській установі

Після державної реєстрації товариства та отримання всіх документів, можна приступати до відкриття рахунку.

Порядок відкриття суб'єктом господарювання поточних рахунків у національній та іноземних валютах передбачений Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, що затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

Юридична особа для відкриття поточного рахунку повинна надати до банківської установи наступні документи:

 1. заява про відкриття поточного рахунку, підписану директором ТОВ або іншою уповноваженою на це особою;
 2. копія статуту товариства з обмеженою відповідальністю;
 3. копія Виписки з Єдиного державного реєстру;
 4. копія наказу про призначення директора;
 5. копія протоколу про створення ТОВ;
 6. картка із зразками підписів і відбитка печатки;
 7. інші документи передбачені внутрішньою політикою банку.

Підписи посадових осіб товариства на картці із зразками підписів і відбитком печатки засвідчуються нотаріально. Для оформлення картки директору ТОВ необхідно надати нотаріусу Виписку з ЄДР, протокол створення ТОВ, наказ про призначення директора. У разі, якщо в штаті підприємства передбачена посада головного бухгалтера, то додатково необхідно надати наказ про призначення на посаду головного бухгалтера.

Забігаючи наперед, зазначимо, що у разі реєстрації підприємства, що здійснюватиме експортно - імпортні операції з товарами, потрібно насамперед відкрити рахунок в іноземній валюті, а вже потім пройти акредитацію на митниці.

Наступні кроки після створення нового підприємства

Реєстрація ТОВ КиївДеякі читачі зараз, можливо, подумають, що на цьому порядок створення підприємства підійшов до свого логічного завершення. Втім, ми Вас розчаруємо. Ми розповіли лише про основні кроки у відкритті ТОВ, без яких здійснення господарської діяльності просто не можливе.

Залежно від обраного виду діяльності та системи оподаткування, порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю може включати і ряд інших реєстраційних та дозвільних процедур, без яких здійснення господарської діяльності товариства буде економічно не вигідним (реєстрація платником ПДВ), а у деяких випадках - незаконним (здійснення господарської діяльності без отримання ліцензії). До таких кроків можна віднести: реєстрація РРО (реєстратора розрахункових операцій, касового апарату), отримання ліцензії чи дозволу на здійснення певних видів діяльності, реєстрація платником акцизного податку, реєстрація платником ПДВ та/або платником єдиного податку.

Якщо юридична особа здійснюватиме діяльність, що підлягає ліцензуванню – необхідно отримати відповідну ліцензію. Так ліцензуванню підлягають наступні види господарської діяльності: продаж алкоголю та тютюнових виробів, медична та ветеринарна практика, торгівля пестицидами та агрохімікатами, деякі види будівельних робіт тощо. Отримання ліцензії на алкоголь та тютюнові вироби, в свою чергу передбачає реєстрацію в контролюючих органах РРО (реєстратора розрахункових операцій).

Реєстрація юридичної особи платником ПДВ

Відповідно до положень ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та п.183.7. ст. 183 ПК України, юридична особа може зареєструватися платником ПДВ шляхом подачі державному реєстратору, як додатка до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи форма 1, реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форма 1-ПДВ. Електронна копія заяви форма 1-ПДВ, виготовлена шляхом сканування, направляється державним реєстратором до територіальних органів ДФС України одночасно з відомостями з реєстраційної заяви.

Варто відзначити, що відповідно до п.183.3. ст. 183 ПК України, у разі добровільної реєстрації юридичної особи як платника ПДВ, реєстраційна заява форма 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного податкового періоду, що становить один місяць.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ТОВ платником ПДВ, контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість.

Перевірити відомості, чи зареєстрована юридична особа платником ПДВ, можна в Реєстрі платників ПДВ, розміщеному на сайті ДФС України.

Для отримання Витягу з реєстру платників ПДВ, уповноважена особа повинна звернутися до територіальних органів ДФС України з Запитом про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість форма 1-ЗВР. Витяг надається протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту. Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру платників ПДВ.

Реєстрація ТОВ платником єдиного податку

Обрання спрощеної системи оподаткування здійснюється шляхом подачі до контролюючих органів заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, яка може подаватися як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи. Якщо з якихось причин засновник або уповноважений представник не подав заяву на єдиний податок під час реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, він може скористатися своїм правом та подати заяву на єдиний податок протягом 10 дній з дати створення юридичної особи.

Для платників єдиного податку 3 групи обсяг доходу не повинен перевищувати 5 млн гривень на рік. Ставка єдиного податку для 3 групи складає 3% доходу - у разі сплати ПДВ згідно з ПК України, та 5% доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Акредитація на митниці

Якщо юридична особа планує здійснювати експортно - імпортні операції, вона зобов'язана пройти акредитацію в митних органах. Порядок акредитації на митниці регулюється Наказом Міністерства фінансів України № 552 від 15.06.2015 року "Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.07.2015 р. за № 807/27252. Відповідно до Наказу № 552, акредитація на митниці – це процедура обліку юридичних осіб в митних органах, що має наслідком отримання облікового номера юридичної особи.

Отримання довідки статистики

Сьогодні довідка статистики не є обов'язковим документом, котрий потрібно отримувати в ході реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Проте, її можуть попросити надати ваші контрагенти, з метою перевірки відомостей про здійснювані види економічної діяльності.

Для отримання відомостей з ЄДРПОУ необхідно звернутися до управління статистики за місцезнаходженням юридичної особи. Так, у разі створення юридичної особи в Солом'янському районі м. Києва, директор ТОВ або уповноважена ним особа повинна звернутися до Відділу статистики у Солом'янському районі м. Києва або до Головного управління статистики у м. Києві.

Для отримання довідки статистики до управління статистики необхідно надати такі документи:

 • запит встановленого зразка, котрий можна отримати на місці;
 • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за отримання відомостей з ЄДРПОУ;
 • доручення, у разі подачі запиту уповноваженою особою.

Довідка із статистики надається протягом одного робочого дня.

Якщо Ви вирішили відкрити ТОВ з товаришем або родичем, в співвідношенні 50% на 50%, тричі подумайте про такий рішучий крок. Чого доброго, в майбутньому, між вами можуть виникнути розбіжності з приводу подальшої господарської діяльності підприємства. В такій ситуації жоден з учасників не зможе прийняти "правильне" рішення, оскільки згідно Закону України "Про господарські товариства" загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, котрі в сукупності володіють більш як 50% голосів.

Сподіваємось, що дана стаття допомогла Вам розібратись у тонкощах порядку створення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні.