• (068) 389-76-67

Ліцензування господарської діяльності в Україні

Загальні положення щодо ліцензування господарської діяльності передбачені ч. 3 ст. 91 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). Відповідно до ст. 14 Господарського кодексу України, ліцензування є засобом державного регулювання у сфері господарювання, спрямованим на захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та споживачів. Відносини, пов'язані з ліцензуванням підприємницької діяльності, регулюються законом (ч. 3 ст. 14 ГК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 43 ГК України перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню встановлюється виключно законом. Основним нормативно-правовим актом у сфері ліцензування є Закон України від 2 березня 2015 року №222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі за текстом – Закон).

Читати далі

Цивільний позов у кримінальному провадженні за новим КПК

Держава володіє виключним правом на кримінальне переслідування фізичних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Одночасно з тим, держава надає можливість фізичним особам, які зазнали матеріальної та моральної (немайнової) шкоди від злочиного посягання відновити своє становище шляхом заявлення цивільного позову у кримінальній справі.

Цивільний позов у кримінальному провадженні – це засноване на нормах цивільного матеріального права вимога фізичної особи про відшкодування матеріальної та/або моральної (немайнової) шкоди, що заподіяна внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого Кримінальним кодексом України та котра розглядається в порядку кримінального провадження.

Читати далі

Заява про злочин (зразок)

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
Стаття 3 Конституції України

 

Начальнику Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві

Іванченко Іван Іванович
02 квітня 1976 року народження, уродженець м. Малин Житомирської області
Адреса проживання: 03039, м. Київ, пр–т. Перемоги, буд. 2
Контактний номер телефона:

Повідомлення
про обставини, що можуть свідчити
про вчинення кримінального правопорушення

Читати далі

Судовий захист прав споживачів в Україні

Кожен з нас постійно купляє продукти харчування, одяг, речі в магазині або на ринку, замовляє виконання робіт (ремонт взуття, автомобіля або ремонт в квартирі), отримує різноманітні послуги (освітні або туристичні). Всі ми, з раннього дитинства, є споживачами, а захист прав споживача є прерогативою соціальної правової держави.

12 травня 1991 року Верховною Радою Української РСР прийнято Закон "Про захист прав споживачів" (надалі – Закон), котрий регулює відносини між споживачами та продавцями (виробниками, виконавцями), встановлює права споживача та передбачає механізм захисту прав споживача в Україні.

Ідея соціальної правової держави, котра захищає права споживача, віднайшла своє втілення в положеннях ст. 42 Конституції України, котра передбачає, що держава захищає споживача, здійснює всебічний контроль за безпечністю та якістю продукції, робіт, послуг в Україні.

Читати далі

Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

Право на вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю передбачено ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" (далі за текстом – Закон) та ст. 148 Цивільного кодексу України (далі за текстом – ЦК України). Проте, відсутність чітко передбаченої процедури виходу учасника з ТОВ породжує безліч корпоративних конфліктів та є предметом постійних обговорень науковців, дискусій юристів та суддів.

Стаття 10 Закону передбачає, що учасник має право вийти з товариства у встановленому порядку. Скористатися зазначеним правом учасник може у будь-який час, не залежно від мотивів, проте з додержанням процедури передбаченої Законом та статутом товариства. Право на вихід учасника з ТОВ не може обмежуватися статутом, загальними зборами, а будь-які положення, що забороняють таке право є нікчемними.

Читати далі

Відшкодування моральної шкоди в кримінальному провадженні

Основним нормативно – правовим актом, який регулює підстави відповідальності за завдану моральну шкоду в Україні є Цивільний кодекс України.

Положення ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) передбачає, що моральна шкода може полягати, зокрема:

  1. у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
  2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
  3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з пошкодженням чи знищенням її майна;
  4. у приниженні честі та гідності фізичної особи.

Читати далі

Відчуження частки в статутному капіталі товариства

Відчуження учасником частки (частини частки) в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю є однією з найпоширеніших правових підстав для зміни засновників. Під відчуженням частки слід розуміти передачу корпоративних прав та обов'язків іншим учасникам або третім особам, що здійснюється шляхом укладення відповідного договору.

Порядок відчуження частки в товаристві з обмеженою відповідальністю врегульовано ст. 147 Цивільного кодексу України та ст. 53 Закону України "Про господарські товариства" (далі за текстом - Закон). Наведені статті містять диспозитивну норму, згідно якої порядок відчуження учасником частки третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства. Виходячи з вище зазначеного, учасники товариства мають цілком законні підстави закріпити в статуті положення, котрі забороняють відчуження учасником частки третім особам.

Читати далі