• (068) 389-76-67

Реєстрація громадської організації в Києві

Вартість реєстрації громадської організації (ГО) в Києві, Броварах: 3000 грн.
Термін створення громадської організації: від 3 робочих днів.

Що таке громадська організація і громадське об’єднання?

Правовий статус та порядок реєстрації громадської організації в Україні регламентується Законом України "Про громадські об’єднання" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Законодавством визначено дві організаційно-правові форми громадського об’єднання: громадська організація та громадська спілка. При цьому, ч. 5 ст. 1 Закону України "Про громадські об’єднання" визначено, що останні можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого.

Реєстрація громадської організації КиївГромадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами якого є виключно фізичні особи, що об’єдналися для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права (ті, що створені фізичними особами чи юридичними особами приватного права), а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Отож, громадська організація та громадська спілка є різновидами громадського об’єднання, відмінність між якими полягає лише в тому, що засновниками та учасниками громадської організації є виключно фізичні особи.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Якщо громадяни мають намір створити громадське об’єднання, ми рекомендуємо зареєструвати громадську організацію саме зі статусом юридичної особи. Громадська організація зі статусом юридичної особи має набагато ширше коло повноважень, а саме така організація має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин;
 • здійснювати підприємницьку діяльність;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;
 • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів (наприклад, брати участь у роботі громадських рад);
 • бути виконавцем державного замовлення;
 • створювати відокремлені підрозділи тощо.

У разі реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи, організація не зможете здійснювати фінансову діяльність, укладати договори, відкрити банківський рахунок, наймати співробітників і т.д. Іншими словами така організація повноцінно не наділяється цивільними правами та обов’язками, що ускладнює роботу організації.

Які громадські об’єднання не можна створювати?

Чинним законодавством забороняються створення громадської організації та спілки, діяльність, цілі або дії яких спрямовані на:

 • ліквідацію незалежності України;
 • зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
 • порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
 • підрив її безпеки;
 • незаконне захоплення державної влади;
 • пропаганду війни, насильства;
 • розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 • посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;
 • пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Також громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Це основні обмеження, на котрі слід звернути уваги під час створення громадської організації.

Назва громадської організації

Найменування громадської організації складається з двох частин:

 1. загальної назви ("Громадська організація");
 2. власної назви (наприклад, "Молодіжна спілка "Просвіта"), що затверджується рішенням установчих зборів його засновників.

У разі необхідності, може бути одночасно визначена і скорочена назва громадської організації. Власна назва громадської організації не повинна бути тотожною власній назві іншої зареєстрованої громадської організації. У разі ж подачі уповноваженою особою документів для реєстрації громадської організації, назва якої є тотожною іншій організації, Вам буде відмовлено у державній реєстрації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  Найменування громадської організації викладається державною мовою. Додатково громадська організація може визначити свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою, як правило англійською та російською мовами.

Власна назва громадської організації не може містити:

 1. найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 2. власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку;
 3. інші позначення, використання яких обмежено законом;
 4. слова "державний", "комунальний" та похідні від них;
 5. історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Власна назва громадської організації може містити:

 1. інформацію про статус громадської організації ( "дитяча", "молодіжна", "всеукраїнська") та/або про її вид ( "екологічна", "правозахисна" тощо);
 2. ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  Громадська організація має право на використання свого найменування з моменту державної реєстрації. Забороняється використання найменування громадської організації без згоди самої громадської організації в цілях, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання.

Що включають послуги з реєстрації громадської організації у Києві?

Юридичні послуги зі створення громадської організації включають:

 1. консультації з питань, пов’язаних з реєстрацією громадського об’єднання;
 2. підготовку статуту громадської організації, протоколу установчих зборів засновників про створення громадської організації та реєстру присутніх;
 3. підготовку відомостей про керівні органи громадської організації;
 4. подачу документів для реєстрації ГО до територіального управління юстиції;
 5. отримання Виписки про реєстрацію організації та взяття на облік в контролюючих органах;
 6. реєстрацію ГО в реєстрі неприбуткових організацій та отримання Рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій.

Які відомості необхідно надати для створення громадської організації?

Щоб зареєструвати громадську організацію в Києві, засновник повинен надати такі документи та відомості:

 1. ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів фізичних осіб - засновників;
 2. назву та юридичну адресу організації;
 3. цілі і завдання діяльності організації;
 4. інформацію про структуру органів управління, його кількісний та персональний склад, термін повноважень;
 5. номери телефонів осіб, які будуть входити до складу органів управління.

Як зареєструвати громадську організацію?

Реєстрація громадської організації, у порівнянні з реєстрацією юридичної особи у формі ТОВ, набагато складніша та триваліша.

Беручи до уваги дані статистики, які свідчать про надання переваги реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи, вважаємо за доцільне зупинитися саме на порядку створення громадської організації.

Для успішного створення громадської організації необхідно здійснити 4 основні кроки.

 1. Підготовчий етап.
 2. Проведення установчих зборів засновників громадської організації.
 3. Подача документів для державної реєстрації громадської організації.
 4. Безпосереднього реєстрація громадської організації управлінням юстиції.

Підготовчий етап

Перед тим як створити громадську організацію, особливу увагу слід приділити статуту - основному документу котрий регулює діяльність організації.

Статут громадської організації повинен відповідати положенням ст. 11 Закону України "Про громадські об’єднання". А у разі отримання ГО статусу неприбуткової організації, також відповідати п. 133.4. ст. 133 Податкового кодексу України.

Статут громадської організації повинен містити наступні відомості:

 1. найменування громадської організації та скорочене найменування (за наявності);
 2. мета (цілі) та напрями діяльності громадської організації;
 3. порядок отримання і припинення членства в громадській організації, права і обов’язки її членів;
 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;
 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадської організації, в тому числі способи використання засобів зв’язку;
 6. порядок звітності керівних органів громадської організації перед його членами;
 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації і розгляду скарг;
 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;
 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації (для громадських об’єднань зі статусом юридичної особи);
 10. порядок внесення змін до статуту громадської організації;
 11. порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадської організації, а також про використання її коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску (для громадської організації зі статусом юридичної особи).

Реєстрація громадської організації як юридичної особиДля полегшення реєстрації громадської організації як юридичної особи, Українським незалежним центром політичних досліджень розроблено типовий статут громадської організації зі статусом юридичної особи та зразок протоколу установчих зборів про створення громадської організації.

Втім слід пам’ятати, що наведені зразки документів, не є панацеєю. Вони можуть бути використані для реєстрації громадської організації лише після внесення до них змін та доповнень. Це пов’язано з тим, що кожна громадська організація самостійно визначає свою мету та напрями діяльності, повноваження голови громадської організації, вищого органу управління, інших органів управління громадської організації, термін їх повноважень тощо.

У будь-якому випадку навіть не суттєві зміни та доповнення до типового статуту громадської організації аналізуються державним реєстратором на відповідальність чинному законодавству та можуть стати підставою для зупинення або відмови у державній реєстрації громадської організації.

 

Проведення установчих зборів та затвердження статуту ГО

Щоб зареєструвати громадську організацію, засновникам в першу чергу необхідно провести установчі збори. Цей крок - самий важливий, оскільки від правильності оформлення установчих документів залежить подальша реєстрація громадської організації в територіальному управлінні юстиції.

Вимоги до протоколу установчих зборів громадської організації передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України "Про громадські об’єднання", серед яких особливу увагу слід звернути на назву громадської організації. Тотожна назва громадської організації служитиме підставою для відмови у реєстрації громадської організації як юридичної особи. Тому радимо завчасно перевірити назву організації, для цього можна скористатися Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Протокол установчих зборів про створення громадської організації повинен містити наступні відомості:

 1. дату і місце проведення установчих зборів;
 2. відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах;
 3. рішення про створення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та, при необхідності, скороченого найменування громадської організації;
 5. рішення про затвердження статуту громадської організації;
 6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадської організації відповідно до затвердженого статуту;
 7. рішення про визначення особи, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Протокол установчих зборів засновників громадської організації підписується головуючим та секретарем зборів. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадської організації є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються наступні відомості: прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Відповідно до чинного законодавства, засновниками громадської організації зі статусом юридичної особи можуть бути виключно фізичні особи. Вони мають відповідати наступним вимогам:

 1. бути громадяни України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (мати посвідку на проживання);
 2. мають досягли відповідного віку - 18 років (для молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років).

Також засновників для реєстрації громадських організацій повинно бути не менше 2 осіб.

Важливо пам’ятати, що документи державному реєстратору для реєстрації ГО потрібно подати протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Якщо протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів організація не надала документи для реєстрації, вона вважається не утвореною.

Подача документів для реєстрації громадської організації

Вичерпний перелік документів, які потрібно подати державному реєстратору для проведення реєстрації громадської організації як юридичної особи визначено ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Це:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи форма 1 (актуальну форму заяви можна скачати тут);
 2. протокол установчих зборів громадської організації;
 3. реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;
 4. відомості про керівні органи громадської організації;
 5. статут громадської організації;
 6. заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (реєстраційна заява платника податку форма 1 РН) – за бажанням заявника.

Вимоги до документів, які подаються для реєстрації ГО:

 1. документи повинні бути викладені українською мовою. Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути переведений на українську мову з підтвердженням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
 2. текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні і арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають можливості однозначно тлумачити їх зміст;
 4. заява про державну реєстрацію ГО підписується заявником. Якщо заява надсилається поштою, справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 5. статут громадської організації повинен містити відомості, передбачені законодавством, і відповідати законодавству;
 6. статут громадської організації викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується всіма засновниками.

Куди та як подати документи?

Сьогодні документи для реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи подаються до головного територіального управління юстиції за місцезнаходженням організації.

Подати документи для реєстрації громадської організації можна одним із зазначених нижче способів:

 1. документи до управління юстиції подаються уповноваженим представником, повноваження якого підтверджуються протоколом установчих зборів;
 2. відправити поштою з описом вкладення (цінним листом). У такому разі, справжність підпису уповноваженої особи на заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи форма 1 повинна бути нотаріально засвідчена.

Державна реєстрація ГО є безкоштовною. Строк реєстрації не повинен становити більше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

При розгляді документів, поданих на реєстрацію громадської організації Київ, може бути прийняте одне з таких рішень:

 1. про державну реєстрацію створення громадської організації;
 2. про зупинення розгляду документів (подання документів або відомостей, визначених законодавством, не в повному обсязі тощо);
 3. про відмову в державній реєстрації (подача документів особою, яка не має на це повноважень, діяльність, цілі громадської організації прямо заборонені чинним законодавством тощо).

Реєстрація громадської організації як юридичної особи

У разі відсутності зауважень щодо поданих документів, державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати подання документів внесе запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації громадської організації та Реєстру громадських об’єднань.

Після взяття організації на облік, державний реєстратор зможе сформувати та роздрукувати Виписку про державну реєстрацію ГО. Скориставшись порталом ЄДР Міністерства юстиції України заявник може за кодом-доступу, зазначеному в описі документів, самостійно переглянути та скачати Виписку та статут громадської організації.

На цьому порядок створення громадської організації можна вважати закінченим. Організація з моменту її реєстрації наділяється цивільними правами та обов’язками, які реалізує через свої органи управління, зокрема через голову громадської організації.

Отримання статусу неприбуткової організації

Реєстрація неприбуткової організаціїДодатковим етапом створення громадської організації є подача документів до контролюючих органів з метою її включення до реєстру неприбуткових організацій. Неприбуткова організація - це юридична особа, котра функціонує не заради отримання прибутку, а заради задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів. Що ж дає статус неприбутковості для громадської організації? Відповідно до положень Податкового кодексу України, громадські організації, що включені до реєстру неприбуткових організацій не сплачують податок на прибуток підприємств.

По-перше, для отримання статусу неприбуткової організації, статут громадської організації повинен відповідати вимогам пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України. По-друге, відомості про громадську організацію мають бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій ДФС України. Лише за умов дотримання цих вимог, громадська організація вважається неприбутковою.

Отож, перед тим як створити громадську організацію, не звертаючись за допомогою до юристів, проаналізуйте чи зможете Ви самостійно підготувати всі документи, зареєструвати громадську організацію та отримати статус неприбуткової організації. Наші спеціалісти мають значний досвід роботи у відкритті громадських організацій та зможуть у найкоротші строки підготувати всі необхідні документи та здійснити реєстрацію громадської організації в Києві та Київській області.