• (068) 389-76-67

Реєстрація платником ПДВ

Вартість реєстрації платником ПДВ: 500 грн. (у разі державної реєстрації юридичної особи).
Строк отримання статусу платника ПДВ (реєстрації платником ПДВ): 3 робочі дні.

Податковий кодекс України (надалі за текстом – Кодекс), залежно від критеріїв яким відповідає особа, передбачає дві підстави для реєстрації особи платником ПДВ:

Добровільна реєстрація платником ПДВ

Реєстрація платником ПДВ новоствореного підприємства здійснюється відповідно до п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу України, котра передбачає, що особа яка має намір добровільно зареєструватися платником ПДВ та обсяги оподатковуваних операцій якої відсутні або становлять менше 1 млн. гривень повинна подати до контролюючих органів реєстраційну заяву встановленого зразка.

Податок на додану вартістьРеєстраційна заява платника податку на додану вартість форма 1 ПДВ подається такою особою за 20 календарних днів до початку податкового періоду, який становить один календарний місяць. Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (п. 183.6 ст. 183 Кодексу).

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації особи платником ПДВ контролюючий орган реєструє особу платником ПДВ та вносить до Реєстру платників ПДВ відповідний запис. У разі ж відмови, контролюючий орган зобов'язаний протягом 3 робочих днів прийняти та направити на адресу особи або надати її уповноваженому представнику Повідомлення про відмову в реєстрації платником ПДВ з зазначенням причин відмови у реєстрації особи платником податку на додану вартість та лист з пропозицію надати нову реєстраційну заяву.

Так якщо особа подала заяву до контролюючого органу 02 грудня 2014 року, і контролюючим органом прийнято рішення про відмову у реєстрації платником ПДВ, така особа може спробувати повторно звернутися до контролюючих органів з реєстраційною заявою в межах встановлених законодавством строків. Відомості про те чи зареєстрована особа платником ПДВ можна перевірити на сайті sfs.gov.ua Державної фіскальної служби України, в пошуку найменування особи слід вказувати великими літерами.

Новела податкового законодавства - реєстрація особи платником ПДВ шляхом подачі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість як додатка до реєстраційної картки форма 1 при державній реєстрації ТОВ. У такому випадку заява також повинна подаватися у строк, який становить не менше 20 календарних днів до почату нового календарного місяця. Так, наприклад, якщо заява подана 12 грудня 2014 року, то особу зареєструють платником ПДВ лише з 01 лютого 2015 року, оскільки заява подана с порушенням строків встановлених законодавством.

Доцільно також звернути Вашу увагу на тей факт, що відповідно до ст. 183 Кодексу контролюючий орган відмовляє у реєстрації особи платником ПДВ у випадку якщо Єдиний державний реєстр містить запис про не підтвердження відомостей про юридичну особу або запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, а фізичної особи-підприємця - за місцем проживання. Отже, перед подачею заяви перш за все слід переконатися в тому, що ЄДР не містить вищевказаних відомостей. Якщо ж ЄДР містить такі відомості, у такому випадку спочатку потрібно подати до реєстраційної служби форму 6 підтвердження відомостей про юридичну особу, а вже потім подавати заяву до контролюючих органів. Варто зазначити, що вказані обставини також можуть служити підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ.

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ

Підстави для обов’язкової реєстрації особи платником ПДВ передбачені ст. 181 Податкового кодексу. Так у разі якщо протягом останніх 12 календарних місяців загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, послуг нарахована (сплачена) такій особі перевищує 1 млн. гривень, без урахування податку на додану вартість, така особа зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. Зазначені вимоги не поширюються на платників єдиного податку I-III групи. Реєстраційна заява подається особою або її уповноваженим представником до податкової інспекції за місцезнаходженням юридичної особи, а фізичною особою-підприємцем – за місцем проживання, не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу операцій у розмірі більше 1 млн. гривень.

На превеликий жаль, при реєстрації платником ПДВ у суб'єктів господарювання, як правило, виникає безліч проблем. Однак наші юристи мають великий досвід роботи з Державною фіскальною службою та зможуть надати правове обґрунтування при реєстрації особи платником ПДВ.

Перелік документів та відомостей необхідних для реєстрації особи платником податку на додану вартість:

 • Копія Виписки з ЄДР.
 • Реєстраційна заява платника податку на додану вартість форма 1 ПДВ.
 • Копія паспорта та облікового номера платника податків директора та головного бухгалтера.
 • Договори з контрагентами.
 • Рахунки - фактури.
 • Акти прийому - передачі.
 • Виписка з поточного рахунку.
 • Доручення.

Перелік документів не є остаточним та може змінюватися залежно від конкретної ситуації.

Послуга з реєстрації платника ПДВ включає:

 • Надання консультацій щодо вимог та порядку реєстрації платником ПДВ.
 • Підготовку та заповнення документів.
 • Подачу документів до ДПІ.
 • Отримання Витягу з реєстру платників ПДВ.