• (068) 389-76-67

Реєстрація платником єдиного податку

Ціна: 500 грн. (при первинній реєстрації суб’єктів господарювання).
        1000 грн. (для зареєстрованих суб’єктів господарювання).
Строк реєстрації: 5 робочих днів.

Єдиний податокЄдиний податок – це система оподаткування при якій платник податку звільняється від нарахування, сплати та подання звітності щодо окремих податків та зборів, що значно зменшує обсяг документації та кількість поданих звітів.

Відмінність між єдиним податком та загальною системою оподаткування полягає в тому, що ставка єдиного податку безпосередньо залежить від групи на якій перебуває платник податків, тоді як на загальній системі оподаткування базою оподаткування є прибуток. Прибуток – це різниця між доходами, що отримані в ході здійснення господарської діяльності та витратами, що безпосередньо пов’язані з отриманням доходу.

Податковий кодекс України передбачає чотири групи платників єдиного податку. Відразу зазначимо, що ми не розглядатимемо четверту групу, оскільки до неї належать сільськогосподарські товаровиробники.

 

Платники єдиного податку 1 групи

До 1 групи платників єдиного податку належать виключно ФОП. Ця група оптимально підходить для осіб котрі мають намір здійснювати роздрібний продаж товарів на ринках та/або надавати побутові послуги населенню. До мінусів платників єдиного податку 1 групи можна віднеси те, що вони не можуть наймати найманих працівників. Обсяг доходу не повинен перевищувати 300 тис. гривень на рік. Ставка податку для 1 групи складає 10 % від розміру мінімальної з/п.

Платники єдиного податку 2 групи

До 2 групи платників єдиного податку належать виключно ФОП, котрі надають послуги, у тому числі побутові, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, провадять діяльність у сфері ресторанного господарства. Такі платники можуть наймати працівників. Проте одночасна кількість працівників котрі перебувають з ФОП у трудових відносинах не повинна перевищувати 10 осіб. Обсяг доходу не повинен перевищувати 1,5 млн гривень на рік. Ставка податку складає 20 % від розміру мінімальної з/п.

Платники єдиного податку 3 групи

Платниками 3 групи можуть бути як ФОП так і юридичні особи будь – якої організаційно – правової форми. Третя група є найкращим варіантом, оскільки передбачає здійснення будь – яких видів діяльності, крім тих, що прямо заборонені законодавством для платників єдиного податку. Платники єдиного податку 3 групи можуть наймати необмежену кількість працівників. Обсяг доходу не повинен перевищувати 5 млн гривень на рік. Ставка єдиного податку складає  3% від доходу для платників ПДВ та 5 % від доходу для не платників ПДВ.

Крім того з 2015 року платники єдиного податку при здійсненні готівкових розрахунків зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі за текстом – РРО). Проте це стосується не всіх платників єдиного податку.

Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:
першої групи;
другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.Стаття 296 ПК України

Відповідно до положень підпункту 298.1.1. статті 298 Податкового кодексу України обрання спрощеної системи оподаткування може здійснюватися шляхом подачі до органів ДФС заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Вказана заява подається як додаток до реєстраційної картки про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

У випадку, якщо фізична особа - підприємець з будь – яких причин не подала заяву на єдиний податок під час державної реєстрації, вона може подати вказану заяву безпосередньо до органів ДФС. Новозареєстровані ФОП, які мають намір обрати 1 або 2 групу платників єдиного податку, повинні подати заяву на єдиний податок до закінчення місяця в якому відбулася державна реєстрація. У такому випадку, ФОП вважатиметься платником єдиного податку з першого числа наступного місяця.

Новозареєстровані фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які мають намір обрати 3 або 4 групу платників єдиного податку, яка не передбачає сплату ПДВ, та які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву на єдиний податок, вважатимуться платниками єдиного податку з моменту державної реєстрації.

Юридичні особи та ФОП, що перебувають на загальній системі оподаткування та котрі мають намір перейти на спрощену систему оподаткування повинні подати заяву не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного календарного кварталу. До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Перехід на єдиний податок може здійснюватися платником податків один раз протягом календарного року.

Послуга з реєстрації платником єдиного податку включає:

  1. Консультації щодо порядку, строків та вимог котрі висуваються до певної категорії платників єдиного податку.
  2. Підготовку та подачу документів до структурних підрозділів ДФС.
  3. Реєстрацію Книги обліку доходів.
  4. Отримання Витягу з реєстру платників єдиного податку.