• (068) 389-76-67

Представництво інтересів у суді

Сьогодні, зважаючи на постійний розвиток українського законодавства, величезну кількість законів та підзаконних нормативно – правових актів, протиріччя, що зустрічаються в них, пересічний громадянин котрий не має мінімальних познань в галузі права позбавлений можливості кваліфіковано проаналізувати виниклі правовідносини та прийняти правильне рішення.

Для вирішення вказаних проблем в законодавстві існує інститут представництва.

Положення ст. 237 ЦК України визначають представництво як правовідносини, в яких одна сторона зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Згідно договору доручення представник може бути уповноважений на вчинення конкретно визначених дій, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Захист прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб в суді набуває все більшого попиту.

Досвід представництва в судах дозволяє нам досягти потрібного результату. Ми представляємо інтереси клієнтів у господарських судах та судах загальної юрисдикції.

Перелік послуг котрі надаються:

  1. Ознайомлення з документами з метою визначення доцільності звернення до суду.
  2. Складання та подання позовної заяви до суду.
  3. Підготовка відзиву на позовну заяву.
  4. Підготовка зустрічного позову.
  5. Підготовка клопотань, заперечень та пояснень.
  6. Складання апеляційних та касаційних скарг тощо.

Вартість надання послуг залежить від конкретної ситуації та складності справи.

Увага!
Витрати по сплаті судового збору та витрати за проведення судових експертиз оплачуються замовником послуги.