• (068) 389-76-67

Роз'яснення стосовно обліку та обслуговування відокремлених структурних підрозділів

Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності наголошує, що відповідно до ст. 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 року № 2464 облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання.

Порядок обліку відокремлених структурних підрозділів, як платників єдиного внеску, визначений пунктом 9 Розділу II "Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 24.11.2014 року № 1162, а саме установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією в частині здійснення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, не має обов'язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу, обліковується в реєстрі страхувальників з приміткою "Неплатник".

У разі прийняття рішення про ведення окремого балансу та перехід до самостійного ведення установою або організацією розрахунків із застрахованими особами така установа чи організація в 10-денний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за своїм місцезнаходженням з наданням підтвердних документів.

На підставі поданих документів контролюючий орган знімає примітку "Неплатник" у реєстрі страхувальників стосовно такої установи чи організації.

Враховуючи викладене, облік відокремлених структурних підрозділів в органах Фонду та їх фінансування для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється:

— за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу у разі ведення ними самостійних розрахунків із працівниками;

— за місцезнаходженням головної організації у разі, якщо підрозділ не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійних розрахунків із застрахованими особами.

Від себе нагадуємо, що відповідно до ст. 64 ГК України, підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Керівник відокремленого структурного підрозділу діє відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства та призначається на посаду керівником підприємства, в той час як керівник відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності виданої керівником підприємства.

Також відомості про відокремлені структурні підрозділи, на відмінну від відокремлених підрозділів, не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.