• (068) 389-76-67

Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановою від 13 липня 2016 року № 446 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Зазначені ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Так під час здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб (диплом, сертифікат тощо). Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки тих осіб, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами.

Суб'єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а також окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об'єкти. Матеріально-технічна база на праві власності або відповідно до договору оренди використовується лише одним суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами.

Ліцензіати, які отримали ліцензії до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та орендують одночасно одну і ту саму матеріально-технічну базу, протягом двох місяців після набрання чинності постановою, якою затверджено ці Ліцензійні умови, повинні подати до органу ліцензування відомості разом з копіями підтвердних документів, завірених підписом та печаткою (у разі наявності) суб'єкта господарювання, щодо розмежування оренди матеріально-технічної бази.

Ці Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів.

Постанова від 13 липня 2016 року № 446 набрала чинності 16 липня 2016 року.