• 068-389-76-67

Внесення грошових коштів до статутного капіталу товариства не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України у листі від 16.02.2017 р. № 2380/А/99-99-15-03-02-15 нагадує, що відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

  1. Формування статутного капіталу ТОВвипуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
  2. обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
  3. розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Таким чином, операція із внесення грошових коштів до статутного (складеного) капіталу товариства в обмін на корпоративні права (частки у статутному капіталі) не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ.

Операція із внесення платником податку основних засобів до статутного капіталу інших юридичних осіб є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою 20 %.