• (068) 389-76-67

Акредитація на митниці

Ціна: 500 грн.
Строк реєстрації (обліку) на митниці: 1-2 робочі дні.

Акредитація на митниціКожний суб'єкт підприємницької діяльності, котрий планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність повинен стати на облік в митних органах. Акредитація на митниці – це процедура реєстрації та обліку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в митних органах, що має наслідком отримання облікового номера особи. Акредитація – це одноразова процедура. Проте, якщо в особи відбулися зміни, що зазначені в картці обліку, така особа зобов'язана звернутися до митних органів з метою внесення змін до картки обліку.

Порядок обліку осіб на митниці регулюється Наказом Міністерства фінансів України № 552 від 15.06.2015 року "Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.07.2015 року за № 807/27252 (надалі за текстом – Наказ). Відповідно до Наказу облік осіб здійснюється митним органом за місцезнаходженням юридичної особи, а фізичних осіб – підприємців за їх місцем проживання, згідно відомостей зазначених у Виписці з ЄДР.

Ми надаємо послуги з акредитації та переакредитації юридичних осіб та ФОП (СПД) в Київській митниці та Київській міській митниці.

Однією із умов акредитації на митниці є факт зазначення в статуті юридичної особи положень, що передбачають право провадити зовнішньоекономічну діяльність.

Перелік документів та відомостей необхідних для акредитації на митниці юридичної особи:

 • Картка обліку особи у двох примірниках.
 • Електронна копія картки обліку особи в .imfx форматі.
 • Оригінал витягу з статуту юридичної особи.
 • Копія витягу з статуту завірена печаткою підприємства.
 • Оригінал довiдки органiв статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (довідка статистики, відомості з ЄДРПОУ).
 • Копiя довiдки статистики завiрена печаткою підприємства.
 • Лист – звернення з проханням поставити юридичну особу на облік у митних органах.
 • Доручення.
 • Паспортні дані, ідентифікаційні номери та контактні номери телефонів керівника, головного бухгалтера, особи уповноваженої на роботу з митними органами.
 • Відомості про реєстрацію юридичної особи платником ПДВ.
 • Найменування, ідентифікаційний код та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунки в національній та іноземній валюті.
 • Контактний номер телефона та електронна поштова скринька підприємства за наявності.
 • Найменування та ідентифікаційний код державної податкової інспекції, в котрій юридична особа перебуває на обліку.

Перелік документів та відомостей необхідних для акредитації на митниці фізичної особи – підприємця:

 • Картка обліку особи у двох примірниках.
 • Електронна копія картки обліку особи в .imfx форматі.
 • Лист – звернення з проханням поставити ФОП на облік у митних органах.
 • Відомості про реєстрацію фізичної особи – підприємця платником ПДВ.
 • Найменування, ідентифікаційний код та МФО банківської установи, в якій відкрито рахунки.
 • Найменування та ідентифікаційний код державної податкової інспекції, в котрій ФОП перебуває на обліку.
 • Копія довідки про взяття на облік платника податків.

Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарамиПісля перевірки посадовою особою митного органу відповідності паперового примірника електронній копії картки обліку, комплектності документів та достовірності відомостей зазначених в них, особі присвоюється обліковий номер, котрий є дійсним на всій території України. Відсутність картки обліку особи є підставою для відмови в митному оформленні вантажів.

Оригінали документів повертаються замовнику після їх звірки з наданими копіями документів.

Після акредитації на митниці замовник отримає картку обліку, завірену підписом та номерною печаткою співробітника митного органу.

Бланк Картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами.

Якщо у Вас виникли питання щодо акредитації підприємства чи ФОП на митниці телефонуйте 068-389-76-67.